Information

Vår revisionsbyrå har sedan sin start i oktober 1991 biträtt och servat mindre och medelstora företag inom de flesta branscher, familjeägda eller ej.

Byråns ledning har även tidigare verkat under många år i bl.a. två advokatbyråer i Göteborg och det finns därför god kompetens även juridiskt inom byrån.

Byrån har dessutom en mycket nära samverkan, sedan lång tid tillbaka, med jurister och advokater i ett nätverk för de flesta rättsområdena, vilka förmedlar snabb allmän rättshjälp och rättsskydd i ärenden, där sådan kan erhållas.

Byråns klara uttalade ambition är att dess medarbetare skall vara lättillgängliga, kvalitets- och kostnadseffektiva, med en personlig enkel framtoning och vara ett naturligt bollplank för respektive företag, dess ledning och familjer.

Inom ramen för
samverkande konsulter
avseende
ekonomi - juridik

erbjuder vår revisionsbyrå även ett koncept som kan skräddarsys för varje företags specifika behov.
Hänvisning till att vår hemsida besökts ger förtur och en kostnadsfri första konsultation efter tidsbeställning av samverkande revisor och advokat vid behov.